Actueel

ACTUEEL

Open kwekerij dagen 2024

Juli 2024


Onze kwekerij is een aantal keer per jaar open voor particulieren tijdens de speciale Open dagen. Wij kweken ruim 70 soorten inheemse wilde planten (gifvrij!) en we hebben ook diverse inheemse wilde (autochtone) struiken en bomen (35 soorten) op pot staan die wij zelf ook graag toepassen bij onze projecten. Je kunt op de Open kwekerij dagen bij ons terecht terecht voor plantadvies en voor de aanschaf van de planten, struiken en bomen. 

Aanmelden Open kwekerij dag zaterdag 27 juli en 24 augustus


Voor een fijn bezoek aan onze kwekerij in Malden (ten zuiden van Nijmegen) vragen wij je van te voren aan te geven op welk tijdstip je wilt langskomen. Dit gaat via email en in 'tijdblokken': aanvang 10:00 uur, aanvang 11:00 uur, etcetera. Wij zijn open van 10:00 tot 15:00 uur (aanmelden tot 14:00 uur). 


Kortom, wil je langskomen dan verwachten wij een e-mail met welke aanvang cq. tijdblok je wilt langskomen. 

Het e-mailadres hiervoor is aanmelden@plantenvanhier.nl. Je ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail.


Natuurlijk tuinieren met inheemse wilde planten

Tuinieren met inheemse flora is bijzonder aantrekkelijk en zeer waardevol voor flora, fauna en mensen. Autochtone en gifvrije planten, struiken en bomen vormen de basis voor de inrichting van natuurlijke tuinen met inheemse wilde flora. Steeds weer zien we dat als we inheemse wilde planten terugbrengen, de dieren dan vanzelf volgen. Veel dieren hebben namelijk een nauwe relatie met inheemse planten (symbiose). Insecten en andere organismen zijn afgestemd op de specifieke fysiologische en biochemische kenmerken van wilde planten. Vaak op een specifieke waardplant, de plant waar ze afhankelijk van zijn voor het voltooien van hun levenscyclus: diverse soorten vlinders zijn, met name als larve, afhankelijk van een specifieke plantensoort of kleine groep planten voor de overleving.

Daarnaast is het gedrag van planten ook van belang voor onze inheemse fauna. Zo hangt de bloeitijd bijvoorbeeld vaak nauw samen met de activiteiten van bepaalde insecten. Denk hierbij ook aan kevers, wantsen en heel veel nachtvlinders.  Ook wilde bijen zijn vaak zogenaamde specialisten en voeren hun jongen alleen het stuifmeel van een of een selecte groep wilde planten. Dat betekent niet dat je ze niet op andere bloemen kunt aantreffen, maar daar drinken ze alleen nectar. Bijvoorbeeld bij gespecialiseerde bijen, zoals de Klokjesbij die op het juiste moment bloeiende klokjes nodig heeft en de Knautiabij die tijdig bloeiende Beemdkroon moet kunnen bezoeken. Ook op deze manier zijn inheemse planten onontbeerlijk voor de biologische diversiteit in een gebied. Hoe meer verschillende inheemse plantensoorten in een gebied, hoe hoger de biologische diversiteit. Hieronder een paar afbeeldingen van tuinen/borders met uitsluitend inheemse wilde planten, aangelegd door NL Bloeit!.

Zesde druk boek Planten van hier

maart 2024


Begin jaren '90 van de vorige eeuw kende "de inheemse flora" een opleving mede dankzij de start van grootschalige teelt van autochtone bomen en struiken. De afgelopen jaren zien we die opleving wederom en dat merken we ook aan de interesse voor het boek Planten van hier. Meer weten? Zie dan de pagina Planten van hier.

NL Bloeit! ~ Planten van hier in beeld

Januari 2023


De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Soms dragen beelden bij om de waarde van de flora en fauna te duiden. Hier een kleine selectie van wat de flora en fauna ons te bieden heeft. Vastgelegd in drie korte video's (klik op de afbeelding).

Veldbezoek De Langakkers

1 juli 2022


Zo’n 25 jaar geleden is Roel Winters met veel bezieling op ruim 21 hectare landgoed begonnen met natuurontwikkeling. Naast akkers met oude graanrassen (akkerreservaat), houtwallen, struweelhagen, heggen (met autochtoon bosplantsoen van Bronnen: bomen en struiken van hier) en poelen is er veel ruimte voor de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties met inheemse flora. Een fascinierende rondleiding! Zie ook de pagina Kruidenrijke graslanden De Langakkers.

Langakkers juli 2022 1
Langakkers juli 2022 2
Langakkers juli 2022 f
Langakkers juli 2022 e
Langakkers juli 2022 d
Langakkers juli 2022 a

Kruidenrijke berm met inheemse wilde bloemen

30 mei 2022


Inheemse wilde bloemen zo ver als je kan kijken. De Radboud middenberm, ingezaaid in oktober 2017. Elke week en maand, elk seizoen en jaar een ander beeld en andere bloemen die op de voorgrond treden. Op dit moment steelt de Grote centaurie de show. Ze heeft de afgelopen droge maanden prima doorstaan zonder extra bewatering, net als alle andere soorten. Zie ook Radboud campus.

Oog op de natuur


De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. De beste garantie voor het behoud van de variatie aan planten en dieren is het behoud van hun natuurlijke omgeving. Voor wilde soorten - flora en fauna - gaat het dan vooral om behoud van ecosystemen en natuurgebieden. Soms dragen foto's bij om de waarde van de flora en fauna te duiden. Zie de pagina Oog op de natuur voor een selectie van wat de Nederlandse flora en fauna ons te bieden heeft.

Fantastische insectenplanten


De inheemse planten groeien en bloeien hier van nature en hebben de meeste waarde voor de wilde bijen, vlinders en heel veel andere soorten insecten. In Nederland zijn er nog maar weinig van deze planten in het wild te vinden en jij kunt helpen door juist de inheemse planten in je tuin te zetten. Wil je meer weten over het toepassen van inheemse flora, lees dan ook het boek Planten van hier. Kom gerust langs op de kwekerij op een van onze open dagen.

Bloemrijke klimaattuin Amsterdam nieuw-west


Vorig jaar won bewoonster Jocelyn de Kwant buurtbudget voor haar plan ‘bloemrijke klimaattuin’. Ze ergerde zich aan de slechte staat van het grasveld bij het Meerwaldtplantsoen. In de winter stond er wel 7500 liter regenwater op het veld en in de zomer was het kurkdroog. Dat kon beter, wist ze. Met het buurtbudget op zak schakelde ze de hulp in van NL Bloeit! en Buro Regen & Water. Zij maakten de grond beter bestand tegen de toenemende neerslag met zogenaamde wadi’s (water afvoeren door infiltratie in de grond). In een wadi kan het water langzaam wegzakken en tegelijk opgeslagen blijven voor hete dagen. Ook kreeg Jocelyn hulp van NL Bloeit!. In de afgelopen maanden zijn speciaal voor de klimaattuin inheemse wilde planten gekweekt. Zaterdag 26 september plantten ruim 60 betrokken bewoners 2400 planten in en naast de wadi’s. Ook zaaiden ze een speciaalmengsel wilde plantenzaden.

Terre de Femmes Benelux - Fondation Yves Rocher


Donderdagavond 5 maart 2020 waren we uitgenodigd voor het bijwonen van de Terre de Femmes Award Benelux 2020 in het prachtige Theatre du Vaudeville in Brussel. De Terre de Femmes Award is in 2001 in het leven geroepen door de Fondation Yves Rocher om vrouwen die zich non-profit en maatschappelijk betrokken wereldwijd inzetten voor de biodiversiteit, te ondersteunen in hun missie. Een vakjury heeft Marieke - oprichter van NL Bloeit! - de derde prijs toegekend. 

We zijn bijzonder blij dat de Fondation Yves Rocher op deze wijze haar waardering uitspreekt voor onze inzet voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora en het belang erkent van de inheemse wilde bloemen voor de biodiversiteit. Met de geldprijs verbonden aan deze award dient een nieuw project gefinancierd te worden, waar we nu al zin in hebben. 

Samen werken aan NL Bloeit!


Mensen - jong en oud - vinden bloemen leuk en belangrijk. Als we écht willen werken aan een betere wereld, dan moeten we vooral kinderen inspireren met inheemse flora en fauna. Hiervoor moeten we de natuur met wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels naar de kinderen brengen. Het is dus van belang dat er niet alleen maar natuurgebieden ver buiten de stad liggen, waar je met  de auto naar toe moet, maar juist ook in de woonwijken. Daar waar jongeren graag spelen; schoolpleinen, parken en ander openbaar groen.

Bloemenweiden geven een betoverende bloemenrijkdom gedurende maanden en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels. Hierbij is het van groot belang de juiste inheemse soorten flora te gebruiken, aangezien deze een essentieel onderdeel van de totale biologische diversiteit zijn.


Maar liefst 40% van de wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. De nectar van bloemen is de allerbelangrijkste voedselbron voor bijen en vlinders. Door het verzamelen van nectar zorgen de bijen en vlinders voor het verspreiden van stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Zo zorgen insecten voor de bestuiving en bevruchting van de planten en gewassen, waardoor voor de voedselvoorziening belangrijke, vruchten en zaden kunnen worden gevormd. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen. 


#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek (6de druk) en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!