Zaden en zaaien

Zaden & zaaien

Zaden en zaaien van inheemse wilde planten

Zaden zijn ingenieuze wondertjes der natuur. Hieronder zijn zaden van diverse inheemse wilde planten afgebeeld. Planten zorgen ervoor dat hun zaden verspreid worden op een specifieke, effectieve manier, door wind, water, insecten, dieren of vogels. Zaden hebben een ingebouwd systeem dat er voor zorgt dat de zaden niet eerder kiemen dan nodig is. Deze ingebouwde veiligheid maakt dat niet alle zaden kiemen direct na het inzaaien. Deze zogenaamde kiemrust kan doorbroken worden door de natuurlijke omstandigheden na te bootsen. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het zaaien is dat zaden doorgaans niet dieper moeten worden gezaaid dan de dikte van het zaad. In het algemeen moeten de zaden na het zaaien regelmatig vochtig gehouden worden, maar nooit nat. De beste zaaitijd is de natuurlijke zaadval van de plant. In het algemeen is dat voor tweejarigen, winterannuellen en vaste planten augustus en september en voor éénjarige planten maart en april (bron: Cruydt-Hoeck - Catalogus).


Zaaien in potten, zaaibakken en kweektrays

Bij het zaaien in potten, bakken en trays kun je het beste gebruik maken van biologische en vegetarische zaaigrond/potgrond (Bio-Kultura). Deze is vrij van onkruidzaden. Bij de beter gesorteerde kwekerijen, tuincentra en groenwinkels is dit als kant en klaar product te koop. Indien niet beschikbaar kun je dit ook zelf maken door tweederde deel gezeefde potgrond te mengen met een derde deel scherp (metsel)zand. Bij snelkiemende zaden is afstrooien met (gezeefd) zaaigrond/potgrond vaak voldoende. Voor zaden die er langer over doen om te kiemen kun je deze afstrooien met een dun laagje (aquarium)grind.


Zaaien direct in de grond

Zorg bij het direct zaaien in de grond dat deze grond zo veel mogelijk vrij is van (wortel)onkruiden. Door het in te zaaien stuk wel te bewerken, maar nog niet in te zaaien, maak je een zogenaamd ‘vals zaaibed’. Onkruiden zullen in de bewerkte grond eerder kiemen en door deze weer te schoffelen put je de aanwezige ‘zaadbank’ uit. Door deze bewerking enkele keren te herhalen is de uitgangssituatie veel schoner op het moment van zaaien. Bij zware (klei) gronden kun je het zaaibed verschralen door wat zand door de bovenlaag te mengen. Door te zaaien op regels (of rijen) is gemakkelijker te zien wat onkruid is en wat de gewenste plantensoort is. Tussen de regels kan gemakkelijk gewied worden.


Zaaien van bloemenweidemengsels

Voor het zaaien van wilde bloemenmengsels gelden globaal dezelfde aanbevelingen als hierboven. Meer over het zaaien van bloemenweidemengsels is te vinden in het boek Planten van hier - Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora of kijk op de website van Cruydt-Hoeck.


#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek (6de druk) en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!