Soorten

Soorten inheemse wilde planten

Selectie gekweekte inheemse planten en struiken

De inheemse wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van de wilde bijen en hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland.


De oorspronkelijk inheemse (autochtone) planten die in Nederland van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Echter, dat het klimaat aan het veranderen is valt niet te ontkennen, maar de wilde, autochtone bomen, struiken en planten hebben 'de intelligentie' om zich aan te passen aan klimatologische veranderingen, met name vanwege de genetische eigenschappen. In het zuiden van Nederland staan planten en struiken ook eerder in bloei ten opzichte van het noorden van Nederland.


Wij gebruiken (bron)zaden van oorspronkelijk inheemse (autochtone) herkomst. Die zaden kweken wij op in onze prachtige kas. De jonge plantjes worden opgepot in biologische en vegetarische potgrond van Bio-Kultura en in 100% gerecyclede plastic potten. Water komt van een bron op het terrein. De soorten die wij gifvrij kweken zijn hieronder - op alfabetische volgorde - afgebeeld en iedere soort heeft een eigen pagina met informatie en beelden. De herkomst van de zaden van wilde (autochtone) populaties die wij gebruiken voor het kweken zijn Nederland, België en Duitsland. Naast de diverse soorten inheemse wikde planten verkopen wij op de Open dagen ook diverse inheemse wilde bomen en struiken in 15 liter potten.


Voor advies, ontwerp en realisatie van tuinen en borders met inheemse wilde planten en struiken kun je bij ons terecht. Bezoek aan de kwekerij (in Malden, ten zuiden van Nijmegen) is op afspraak: Arjan Vernhout  ~  arjan[at]nlbloeit.nl  ~  06 - 38280817.

Aanmelden Open kwekerij dag: zaterdag 15 en 29 juni


Voor een fijn bezoek aan onze kwekerij in Malden (ten zuiden van Nijmegen) vragen wij je van te voren aan te geven op welk tijdstip je wilt langskomen. Dit gaat via email en in 'tijdblokken': aanvang 10:00 uur, aanvang 11:00 uur, etcetera. Wij zijn open van 10:00 tot 14:00 uur (aanmelden tot 13:00 uur).


Kortom, wil je langskomen dan verwachten wij een e-mail met welke aanvang cq. tijdblok je wilt langskomen.

Het e-mailadres hiervoor is aanmelden@plantenvanhier.nl. Je ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail.

Hieronder zijn soorten opgesomd per maand, de maand waarin de plant begint met bloeien. Indien het vroeg in voorjaar al (flink) warmer is dan gemiddeld, dan start de bloei van de inheemse wilde planten meestal ook eerder. In 2020 stond de Veldsalie bijvoorbeeld in april al vol in bloei. In het zuiden van Nederland staan planten en struiken eerder in bloei dan in het noorden van Nederland, met name vanwege het verschil in (dag)temperatuur.


Maart: Slanke sleutelbloem, Gevlekt longkruid, Maarts viooltje en Bosanemoon.


April: Dagkoekoeksbloem, Daslook, Donkere ooievaarsbek, Gewone smeerwortel, Grote muur, Gulden sleutelbloem, Knikkend nagelkruid en Wilde akelei.

 

Mei: Avondkoekoeksbloem, Beemdkroon, Bevertjes, Bieslook, Bosaardbei, Brede ereprijs, Echte koekoeksbloem, Echte valeriaan, Engels gras, Geelgroene vrouwenmantel, Gele kamille, Gele morgenster, Gewoon reukgras, Gewone bermzegge, Gewone brunel, Gewone margriet, Grote centaurie, Kleine pimpernel, Lievevrouwebedstro, Paarse morgenster, Rode kamperfoelie, Ruige weegbree, Slangenkruid, Veldsalie, Vingerhoedskruid en Weideklokje.


Juni: Beemdooievaarsbek, Betonie, Blaassilene, Bosandoorn, Boslathyrus, Bosrank, Bosroos, Duifkruid, Egelantier, Geel walstro, Gewone agrimonie, Grasklokje, Grote kattenstaart, Grote pimpernel, Grote tijm, Heggenrank, Hemelsleutel, Hondsroos, Kartuizer anjer, Kattendoorn, Knoopkruid, Lange ereprijs, Mottenkruid, Peen, Ruig klokje, Sint-Janskruid, Smal fakkelgras, Steenanjer, Vijfdelig kaasjeskruid, Vlasbekje, Wild kattenkruid, Wilde cichorei, Wilde kamperfoelie, Zandblauwtje en Zwarte toorts.

 

Juli: Blauwe knoop, Echte gamander, Echte guldenroede, Gewone engelwortel, Grote kaardenbol, Hop, Kleine kaardenbol, Koninginnekruid, Kruisdistel, Muskuskaasjeskruid, Prachtanjer, Valse salie, Wilde marjolein, Wilde bertram en Zeepkruid.


September: Klimop.


Inheemse wilde bomen en struiken op pot


Naast de diverse soorten inheemse wikde planten verkopen wij op de Open dagen ook diverse inheemse wilde bomen en struiken in 15 liter potten. Bijna alle soorten zijn oorspronkelijk inheems of autochtoon. Dat wil zeggen, de specifieke boom of struik is opgekweekt uit zaad waar de herkomst van bekend is (oogstlocatie). Voorbeelden van oogstlocaties in Nederland zijn Amerongen, Bergeijk, Berg en Dal, Boxmeer, Crapoel, Epen, Groeningen, Losser, Oeffelt, Ommen, Winterswijk, Wittem, Zevenaar en de Genenbank, waar klonen staan van Nederlandse wilde (autochtone) exemplaren/populaties.


Bomen: Zomereik (Quercus robur - aaa), Wintereik (Quercus petraea - zz), Winterlinde (Tilia cordata - zz), Haagbeuk (Carpinus betulus - z), Spaanse aak (Acer campestre - zzz), Zoete kers* (Prunus avium - zzz?), Wilde appel (Malus sylvestris - zzz), Wilde peer (Pyrus pyraster - zzz), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia - aa) en Fladderiep (Ulmus laevis - zzz)


Struiken: Vogelkers (Prunus padus - aa), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna - aa), Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata - zz), Sleedoorn (Prunus spinosa - aa), Gele kornoelje (Cornus mas - zzz), Rode kornoelje (Cornus sanguinea - zz), Sporkehout (Frangula alnus - aaa), Wegedoorn (Rhamnus cathartica - zzz), Hazelaar (Corylus avellana - a), Gewone vlier (Sambucus nigra - zzz), Gelderse roos (Viburnum opulus - aaa), Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana - zzz), Hulst (Ilex aquifolium - aa), Wilde liguster (Ligustrum vulgare - zz), Mispel* (Mespilus germanica - zz), Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus - z), Zuurbes (Berberis vulgaris - zz), Bosaalbes (Ribes rubrum - zz), Wilde zwarte bes (Ribes nigrum - z), Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum - zzz), Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum - aaa), Duinroos (Rosa spinosissima - a), Bosroos (Rosa arvensis - zz), Hondsroos (Rosa canina - aa), Viltroos (Rosa tomentosa - zz) en Egelantier (Rosa rubiginosa - zz).


Status autochtone exemplaren (*=inheemse status onzeker of onduidelijk) in Nederland: a = vrij algemeen, aa = algemeen, aaa = zeer algemeen, z = vrij zeldzaam, zz = zeldzaam, zzz = zeer zeldzaam.

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave 

Bestel het boek (6de druk) en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!