Kweken

Planten van hier!

Ecologisch kweken voor flora, fauna en mensen 

De inheemse wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van de wilde bijen en hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. Er zijn momenteel veel soorten die steeds meer populaties kwijtraken en de resterende populaties worden steeds kleiner. 


De ruim 1.400 soorten oorspronkelijk inheemse (autochtone) planten die in Nederland van nature voorkomen, hebben zich kunnen handhaven en verder verspreiden omdat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. Wij - stichting NL Bloeit! - zijn dan ook een eigen kweek gestart met oorspronkelijk inheemse soorten flora, ook wel de 'planten van hier' genoemd. De soorten planten die wij (gifvrij) kweken zijn te vinden onder 'Soorten'.


Voor de juiste zaden werken we samen met Cruydt-Hoeck. Die zaden kweken wij op in onze prachtige kas. De jonge plantjes worden opgepot in biologische en vegetarische potgrond van Bio-Kultura en in 100% gerecycled plastic (p9) potten. Water komt van een bron op het terrein. De gekweekte planten gebruiken we voor eigen projecten en voo rparticulieren die ook werk willen maken van inheemse planten. Immers, de basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving.


Ook voor advies, ontwerp en realisatie van tuinen en borders met inheemse wilde planten en struiken kun je bij ons terecht. Bezoek (in Malden, ten zuiden van Nijmegen) is op afspraak of op een van de Open dagen.


Neem contact op met NL Bloeit! via Arjan Vernhout  |  arjan(at)nlbloeit.nl  |  06-38280817


Bestseller: boek Planten van hier (6de druk)


Het inspirerende en zeer rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ (hardcover - A4) wil in woord en beeld (> 640 foto's) de verbinding van mens, planten en dieren laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. De activiteiten die in dit boek worden beschreven, kennen dan ook een achtergrond waarin de verbintenis van oorspronkelijke inheemse flora en fauna met mensen de basis vormt voor een duurzame leefomgeving. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar de flora, oftewel de aanleg, het beheer en het behoud van kruidenrijke vegetaties in het verstedelijkende landschap. Dit is het landschap waar de meeste mensen wonen en waar de menselijke activiteiten de boventoon voeren. Het prachtige boek ‘Planten van hier’ is bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving. Meer over het boek lees je hier.

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave 

Bestel het boek (6de druk) en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!