Nova Flora Neerlandica

Nova Flora Neerlandica

De nieuwe Flora van Nederland

De wilde planten zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar zeker ook die van wilde bijen, hommels, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en vele andere soorten insecten. Toch wordt op dit moment maar liefst ruim 40% van de wilde planten in Nederland bedreigd (Rode Lijst) en diverse inheemse soorten zijn inmiddels uitgestorven in Nederland. Dat weten we aangezien er maar weinig landen zijn waarvan de flora zo goed bekend is als Nederland.

Echter, nieuwe moleculaire technieken hebben geleid tot een fundamentele herziening van de taxonomie van planten. Daarnaast stellen nieuwe beeldvorming- en communicatietechnieken ons in staat om de voorkomende variatie in ongekend detail in beeld te brengen en te delen.

Vanuit deze achtergrond is een nieuw initiatief ontstaan onder de noemer Nova Flora Neerlandica. De bijzonder missie van de Nova Flora Neerlandica is een verantwoorde wetenschappelijke beschrijving tot stand te brengen van alle systematische variatie van alle in het wild voorkomende vaatplanten die voorkomen binnen de Europese grenzen van de staat der Nederlanden en deze variatie rijk te illustreren en te rangschikken in een hiërarchisch taxonomisch systeem gebaseerd op de nieuwste inzichten over de verwantschappen binnen het plantenrijk. Nova Flora Neerlandica is een samenwerkingsproject van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, Floron en Naturalis


De Nova Flora Neerlandica (zie ook www.novafloraneerlandica.nl) wordt een reeks die alle oorspronkelijk inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland uitgebreid beschrijft. Het proces van beschrijven, indelen en in beeld brengen van de variatie van de in ons land in het wild voorkomende vaatplanten, staat onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging en gaat meerdere jaren in beslag nemen. Eind 2021 verscheen het eerst deel van de vermoedelijk 25 delige serie, genaamd Wolfsklauwen, biesvarens, paardestaarten en varens (KNNV Uitgeverij).

De Nova Flora Neerlandica boeken zijn vooral interessant vanwege de prachtige beelden van de hand Wim de Winter en vanwege de systematische en uitgebreide soortbeschrijvingen. Alle soorten zijn in een studio gefotografeerd en de macro- en microfoto's zijn gemonteerd als klassieke platen, zoals in de oude botanische literatuur. Deze zeer gedetailleerde foto's van Wim de Winter komen over als 'levende' herbariumvellen, omdat veel van de planten in het platte vlak zijn afgebeeld.

Nova flora neerlandica - Wim de Winter - Heermoes
Nova flora neerlandica - Wim de Winter - Addertong
Nova flora neerlandica - Wim de Winter - Grote wolfsklauw

Reeds op 15 ugustus 1845 werd de Vereeniging voor de Nederlandsche Flora opgericht en het was daarmee een van de eerste wetenschappelijke verenigingen van Nederland. De huidige naam luidt inmiddels Koninklijke Nederlandsche Botanische Vereniging. Er bestonden al lang plannen voor een nieuwe flora en in 2014 onstonden plannen onder de noemer Nova Flora Neerlandica. Naast de nieuwe moleculaire techniekenis er een tweede aanleiding voor een nieuwe flora, namelijk de sterke verandering die de Nederlandse flora door heeft gemaakt in de laatste decennia. De eerder ingezette achteruitgang (o.a. gedocumenteerd in de driedelige Atlas van de Nederlandse Flora - Mennema et al. 1980 en Van der Meijden et al. 1989) heeft zich versterkt doorgezet. Bovendien zijn in de laatste 30 jaar tientallen nieuwe soorten in Nederland verschenen.

Beekdal met mossen en varens

Het eerste deel van de Nova Flora Neerlandica omvat de sporenplanten: wolfsklauwen, biesvarens, paardestaarten en varens, de groepen die in elke moderne flora als eerste behandeld worden. In het geval van een volledige beschrijving wordt de informatie onder de volgende rubrieken behandeld: wetenschappelijke en Nederlandse naam, protoloog, synoniemen, kenmerken, standplaats, verspreiding, biologie, variatie en bijzonderheden. 

De meeste foto's voor het eerste deel zijn gemaakt in een fotostudio met plantenmateriaal verzameld uit de natuur. Een deel van de soorten is verzameld in landen waar ze nog algemeen voorkomen, aangezien diverse soorten in Nederland te zeldzaam zijn om voor foto's uit de grond te steken. Alle gefotografeerde planten worden ondergebracht in het Nationaal Herbarium. 

Bestel het boek (5de druk) en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!