Duinroos

Duinroos

(Rosa spinosissima)

De Duinroos (voorheen Rosa pimpinellifolia gehetenis een vrij zeldzame inheemse rozensoort en maakt deel uit van de Rozenfamilie (Rosaceae) en wordt meestal zo'n 1 meter hoog. De heerlijk zacht geurende bloemen zijn 3 tot 5 cm breed en de vijf, elkaar overlappende kroonbladen zijn meestal wit, maar soms roze of geel. De helmknoppen zijn geel tot oranjerood. Duinroos boeit in mei-juni, met soms nog een nabloei in het vroege najaar. Bestuiving vindt plaats door insecten.

Vooral de zeer dicht met rechte stekels bezette takken van de Duinroos zijn een opvallend kenmerk en bijzonder is de kleur van de glanzende bijna zwarte bottels. De vruchten zijn 1 tot 1,5 cm grote, bijna ronde, glimmend (paars)zwarte bottels. De bottels worden gegeten door vogels die daarmee ook de zaden verspreiden. Over korte afstand kan ze zich verspreiden via worteluitlopers. De (eetbare) bottels zijn rijk aan vitamine C en worden soms gebruikt voor het maken van jam en limonades.

Van nature groeit ze op droge tot vochtige, voedselarme, basische bodem. In de duinen groeit ze hier en daar ook op oppervlakkig ontkalkte bodems: de soort beschikt over lange wortelstokken waarmee ze tot in de diepere kalkrijke bodemlagen reikt. Ze komt dan ook vooral voor op de zwak zure tot kalkhoudende zandgronden in heggen, struikgewassen, bosranden en heidevelden. De eisen die worden gesteld aan de vruchtbaarheid en vochtleverantie van de bodem zijn betrekkelijk laag, maar op de schralere groeiplaatsen blijft de struik aanmerkelijk kleiner dan 1 meter.

Duinroos is ook goed te combineren met struiken als Egelantier, Wilde kamperfoelie, Duindoorn en planten als Zeepkruid, Gele morgenster, Geel walstro, Boslathyrus en Kattendoorn.


Nederlandse naam: Duinroos

Wetenschappelijke naam: Rosa spinosissima

Familie: rozenfamilie


Herkomst: oorspronkelijk inheems

Status: Rode lijst: niet bedreigd

Zeldzaamheid: vrij zeldzaam


Bloeiperiode: mei tot juli

Bestuiving: wilde bijen, (zweef)vliegen en kevers

Kleur: wit

Hoogte: 0,5 tot 1 meter, soms iets hoger

Licht: bij voorkeur zonnig

Voedsel: bodem bij voorkeur voedselarm

Vocht: bodem bij voorkeur matig droog 

Levensduur: meerjarig, overblijvend

Bladseizoen: zomergroen


Verspreidingsatlas  |  Ecopedia  |  Flora van Nederland

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!