Peen

Peen

(Daucus carota)

Peen is een tweejarige, soms ook meerjarige plant uit de Schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). Ze kan 30-100 cm hoog worden. Uit opgravingen is gebleken dat Peen al zo’n 4.000 jaar in onze omgeving voorkomt. De talrijke kleine bloempjes staan, net als bij andere soorten uit deze familie, in opvallende schermen en ze zijn wit tot enigszins roze gekleurd. Vaak is er in het midden van het scherm een bloem die een purperrood tot violetkleurig is. 

Peen bloeit van juni tot in september-oktober. Deze bloei is bijzonder, want aan het eind van de dag sluiten de bloeischermen zich en gaan ze neerhangen om zich de volgende morgen weer op te richten en te openen. Een traag knikkebollende slaapbeweging. Wanneer deze bloemschermen zijn uitgebloeid, buigen ze naar binnen en vormen ze een bol, een soort vogelnestje. De zaden worden o.a. gegeten door de kneu, de vink en de sijs. De plant heeft een dikke penwortel die enigszins lijkt op de gekweekte bospeen of winterpeen, alleen is ze witachtig tot paarsviolet, meer vertakt en wat taaier. De geur is een onmiskenbare wortelgeur.  

Peen is een zonminnende plant. Ze verlangt een droge tot enigszins vochtige grond die matig voedselrijk en kalkhoudend moet zijn. Dit kunnen zandige, lemige tot kleiige bodems zijn. De plant is te vinden in drogere graslanden, bermen, dijken en duinen, in ruigtes, afgravingen, langs spoorwegen en op braakliggende terreinen. De plant is bijvoorbeeld goed te combineren met Wilde cichorei, Grote kaardenbol, Paarse morgensterBeemdkroon, Knoopkruid en Wilde bertram

Peen bevat nectar en stuifmeel en is aantrekkelijk voor veel insectensoorten, ook die met een korte tong omdat de nectar gemakkelijk te bereiken is. Ze wordt bezocht door wilde bijen (groefbijen, maskerbijen, zandbijen), hommels, vlinders, zweefvliegen en kevers. Peen is een waardplant voor de Koninginnenpage en het Groot koolwitje, alsook voor verschillende soorten uilen en motten.


Nederlandse naam: Peen

Wetenschappelijke naam: Daucus carota

Familie: schermbloemen


Herkomst: oorspronkelijk inheems

Status: Rode Lijst: niet bedreigd

Zeldzaamheid: algemeen


Bloeiperiode: juli tot en met september

Bestuiving: wilde bijen, (zweef)vliegen en vlinders

Kleur: wit

Hoogte: 30 tot 100 cm

Licht: bij voorkeur zonnig (volle zon)

Voedsel: bodem bij voorkeur matig voedselrijk

Vocht: bodem bij voorkeur licht vochtig

Levensduur: tweejarig

Bladseizoen: zomergroen

Eetbare delen: bloem, zaad, wortel


Verspreidingsatlas  |  Flora van Nederland  |  Ecopedia

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!