Kartuizer anjer

Kartuizer anjer

(Dianthus carthusianorum)

Kartuizer anjer maakt deel uit van de Anjerfamilie (Caryophyllaceae). Het is een overblijvende plant die zeer zeldzaam is en een hoogte van 20 tot 45 cm kan bereiken. Ze bloeit rijk en langdurig van juni tot oktober. De kleur van de prachtige bloemen - ongeveer twee cm in doorsnee - is rozerood tot fel rood. Soms is de bloemkleur overwegend wit. 

Kartuizer anjer lijkt wel wat op kleine andere anjers maar is te onderscheiden door de meerdere bloemen bijeen (tot maximaal 4). Ze groeit in schrale- en kalkgraslanden, in bossages langs bermen en dijken en op leisteenhellingen en zandsteenrotsen. Ze kwam vroeger voor aan de oostrand van het IJsseldal, waar rivierafzettingen grenzen aan Pleistocene zandgronden. 

Karthuizer anjer is waarschijnlijk zeer sterk achteruit gegaan door bemesting. Vroeger werd ze door de Kartuizer monniken aangewend tegen reuma.

Het is een fraaie insectenplant voor de siertuin. De plant is bijvoorbeeld goed te combineren met Geel walstro, Grote tijm, Zandblauwtje, Veldsalie, Ruige weegbree, Kleine pimpernel, Steenanjer en Bevertjes. De Kartuizer anjer wordt vooral bezocht door vlinders, waaronder Citroenvlinder, Klein geaderd witje, Geelsprietdikkopje en Groot dikkopje. 


Nederlandse naam: Kartuizer anjer

Wetenschappelijke naam: Dianthus carthusianorum

Familie: anjer


Herkomst: oorspronkelijk inheems

Status: Rode lijst: bedreigd (wettelijk beschermd)

Zeldzaamheid: zeer zeldzaam


Bloeiperiode: juni tot en met oktober

Bestuiving: vlinders

Kleur: roze, violet

Hoogte: 20 tot 45 cm

Licht: bij voorkeur zonnig

Voedsel: bodem bij voorkeur matig voedselarm

Vocht: bodem bij voorkeur matig droog

Levensduur: meerjarig, overblijvend

Bladseizoen: groenblijvend

Eetbare delen: bloemblaadjes


Verspreidingsatlas

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!