Gevlekt longkruid

Gevlekt longkruid

(Pulmonaria officinalis)

Gevlekt longkruid is een aantrekkelijke en langdurig bloeiende plant voor schaduwrijke plekken. Ze is een vaste plant met een hoogte van 10 tot 30 cm en behoort tot de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). De bladeren zijn donkergroen met (zilver)witte vlekken en zijn evenals de stengel behaard. De botanische naam Pulmonaria stamt van het Latijnse woord pulmo, wat long betekent. Het verwijst naar het historische gebruik bij de genezing van onder andere longkwalen. De soortaanduiding officinalis is afkomstig van het Latijnse woord officinale in de betekenis van geneeskrachtig of als verwijzing naar een werkplaats, in het bijzonder de apothekerswerkplaats. De Nederlandse naam longkruid verwijst ook naar de specifieke medicinale toepassing.

Ze groeit bij voorkeur in de halfschaduw op vochthoudende bodems die lemig, voedzaam en humeus zijn. Op een vochtige bodem kan ze ook zonniger staan. In Zuid-Limburg komt ze voor in vochtige loofbossen en holle wegen en onder heggen. Elders in Nederland is ze verwilderd, met name op buitenplaatsen waar ze tot de zogenaamde stinsenflora behoort. Andere plantensoorten die je in haar natuurlijke habitat kunt tegenkomen zijn onder andere Daslook, Slanke sleutelbloem, Grote muur, Maarts viooltje, Glad walstro en Bosanemoon.

Ze is ook een fantastische tuinplant vanwege de vroege bloei van maart tot en met mei en vooral ook vanwege de prachtige verkleuring van haar bloemen. De trompetvormige bloemen zijn eerst rozerood, maar verkleuren naar paarsblauw. Wanneer de bloei voorbij is verschaft het gevlekt blad nog een prachtige bodembedekking.

Voor de insecten is ze een belangrijke plant, aangezien de bloeitijd is afgestemd op het verschijnen van de eerste wilde bijen. Met name voor vroeg vliegende wilde bijen, zoals Gewone sachembij en Tweekleurige zandbij en diverse soorten hommels is ze een belangrijke voorjaarsbron van nectar en stuifmeel.

Onder aan haar zaden (nootjes) zitten vlezige aanhangsels, zogeheten mierenbroodjes. Mieren worden hierdoor gelokt. Ze verslepen de zaden en dragen zo bij aan de verspreiding van de plant. Daarnaast breidt ze ook uit via horizontale wortelstok. Ze is dan ook door middel van scheuren goed te vermeerderen, bij voorkeur in oktober.

De plant is bijvoorbeeld goed te combineren met soorten als VingerhoedskruidLievevrouwebedstro, BosaardbeiMaarts viooltje, Dagkoekoeksbloem, Donkere ooievaarsbek en Daslook en onder wilde rozen, zoals Bosroos en Hondsroos


Nederlandse naam: Gevlekt longkruid

Wetenschappelijke naam: Pulmonaria officinalis

Familie: ruwbladigen


Herkomst: oorspronkelijk inheems

Status: niet bedreigd

Zeldzaamheid: vrij zeldzaam


Bloeiperiode: maart tot mei

Bestuiving: wilde bijen, (zweef)vliegen en andere insecten

Kleur: rose, violet, lila

Hoogte: 15 tot 30 cm (bodembedekker)

Licht: bij voorkeur licht tot half schaduw

Voedsel: bodem bij voorkeur matig voedselrijk

Vocht: bodem bij voorkeur matig droog tot licht vochtig

Levensduur: meerjarig, overblijvend

Bladseizoen: groenblijvend

Eetbare delen: blad en bloem


Verspreidingsatlas  |  Flora van Nederland  |  Ecopedia

#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave 

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 37,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!